Multiplier event ‘holding the space’ in Belgium on 28th October 2016

 

Outward Bound Belgium and LUCA School of Arts (Belgium) are hosting the third and final multiplier event in Leuven on Friday 28th October 2016. Interested in the program or how to subscribe? Have a look right here.

 

The introduction from the leaflet (in Dutch):

Reflectie wordt algemeen erkend als een belangrijke generische competentie voor zowel persoonlijk als professioneel leren. Er zijn de voorbije jaren tal van degelijke reflectiemethodieken en –handboeken ontwikkeld die docenten, leraren, trainers, coaches, begeleiders, vormingswerkers en anderen handvaten aanreiken om reflectieprocessen te begeleiden. Toch blijkt uit de praktijkervaring dat deze niet garant staan voor goede leerresultaten. Dit is volgens REFLECT vaak niet het gevolg van de methodiek an sich, maar van een ontoereikende leercontext en/of -situatie waarbinnen de methodiek toegepast wordt.

 

Most lectures, presentations and workshops will be in Dutch. However some of them will be in English.

 

Leaflet multiplier event ‘Holding the space’ in Belgium